ΑΝ

ανασύνθεση (η)

рекомпозиция Виж и ανασύνθεση със значение „реконструкция“ фр. reconstruction


ανασύνθεση (η)

реконструкция Виж и ανασύνθεση със значение на „рекомпозиция“ фр. recomposition