ΡΜ

αναδιπλασιασμός (ο)

редупликация, удвояване англ. reduplication Р. е термин в морфологията, който означава процеса на повтаряне на корена или на част от корена на една дума. Подобно повтаряне може да има лексикална или граматическа функция. Вероятно първоначалната функция на Р. е по-скоро лексикална и е свързана със засилването на значението на удвоения корен. В такива случаи обичайно […]