За Речника


Речникът е изработен с финансовата подкрепа на Фонд “Научни изследвания” на СУ “Св. Климент Охридски”, договор за научни изследвания 061/03.04.2015 г.

Заглавие на проекта:Електронна база данни на новогръцки лингвистични термини с превод и дефиниции на български език в полза на обучението в специалност Новогръцка филология”.

Автори:

Лингвисти-преводачи на термини на български език:

  • доц. д-р Борис Вунчев
  • ас. Ирина Стрикова.

Ексцерпиране на изходните английски и френски термини: ас. Ирина Стрикова.

Автори на дефиниции на лингвистични термини: доц. д-р Борис Вунчев, доц. д-р Биляна Михайлова, гл. ас. д-р Люба Радулова, ас. Ирина Стрикова.

Разработка на електронната платформа: Мартин Линков.

Редактор на българските термини: доц. д-р Биляна Михайлова, доц. д-р Елена Чаушева.