Публикации


Θεοφανοπούλου-Κοντού, Δ. Τα μέσα αμετάβατα ρήματα της Νέας Ελληνικής και η μεσοπαθητική κατάληξη. – Στο: Μόζερ Α. (επιµ.)

Ελληνική Γλωσσολογία’97: Πρακτικά του Γ’ ∆ιεθνούς Γλωσσολογικού Συνεδρίου για την Ελληνική Γλώσσα. Αθήνα, Ελληνικά Γράµµατα, 1999, 114–122.

Θωμαδάκη, Ευ., Χρ. Μάρκου. Συγκριτική τυπολογική ανάλυση του παραδείγματος της προστακτικής της ελληνικής και της βουλγαρικής.

– Στο: Μελέτες για την ελληνική γλώσσα. Πρακτικά της 29ης ετήσιας συνάντησης του Τομέα Γλωσσολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (= Μελέτες για την ελληνική γλώσσα 29). Θεσσαλονίκη, 2008, 325–337.

Θώμου, Π. «Σημασιολογική αποδυνάμωση (bleaching) του ρήματος και συνέπειες στις λεξι(λογι)κές συνάψεις (lexical collocations) της

Νέας Ελληνικής». 7th International Conference on Greek Linguistics. Department of Language and Linguistic Science. University of York, U.K., Σεπτέμβριος 2005.

Ιακώβου, Μ. Η τελικότητα ως παράγοντας διαφοροποίησης της τροπικής σηµασίας: Η περίπτωση του ‘πρέπει’. – Στο: Μόζερ Α. (επιµ.)

Ελληνική Γλωσσολογία’97: Πρακτικά του Γ’ ∆ιεθνούς Γλωσσολογικού Συνεδρίου για την Ελληνική Γλώσσα. Αθήνα, Ελληνικά Γράµµατα, 1999, 123–130.

Ιορδανίδου, Α. Τα ρήματα σε -άω/ -ώ (β΄ φάση έρευνας): γραμματική νόρμα και γλωσσική παραγωγή. – Στο: Μελέτες για την ελληνική γλώσσα. Πρακτικά της 14ης ετήσιας συνάντηση του Τομέα Γλωσσολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (27-29 Απριλίου 1993) (= Μελέτες για την ελληνική γλώσσα 14). Θεσσαλονίκη, 1993, 370–383.

Καλαμπούκας, Δ. Ποικιλότητα στη δήλωση της ρηματικής όψης των λόγιων ρημάτων που παράγονται με το αρχαιοπινές άγω. – Στο: Γλωσσολογία / Glossologia 19, 2011, 9–22.

Κόντα, Ειρ. Η δομή «πάω να» ως δείκτης μελλοντικής αναφοράς. – Στο: Μελέτες για την ελληνική γλώσσα. Πρακτικά της 22ης ετήσιας συνάντησης του Τομέα Γλωσσολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (= Μελέτες για την ελληνική γλώσσα 22). Θεσσαλονίκη, 2002, 353–364.

Μάρκου, Χ. Ο “βαλκανικός” παρατατικός: η εμπλοκή της όψης και της τροπικότητας στο πεδίο του παρατατικού της νέας ελληνικής και της βουλγαρικής. – Στο: Μελέτες για την ελληνική γλώσσα. Πρακτικά της 25ης ετήσιας συνάντησης του Τομέα Γλωσσολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (7-9 Μαΐου 2004) (= Μελέτες για την ελληνική γλώσσα 25). Θεσσαλονίκη, 2005, 366–374.

Μόζερ, Α., Σ. Μπέλλα. Παρελθόν, Παρόν, Οριστικότητα και Παρακείμενος. – Στο: Γ. Κατσιμαλή, Α. Καλοκαιρινός, Ε. Αναγνωστοπούλου & Ι. Κάππα (επιμ.): 6ο Διεθνές Συνέδριο Ελληνικής Γλωσσολογίας. Ρέθυμνο, 18-21 Σεπτεμβρίου 2003, Ρέθυμνο: Εργαστήριο Γλωσσολογίας (cd-rom).

Νάκας, Θ. Σημασιοσυντακτικά της άκλιτης μετοχής σε -οντας/-ώντας. – Στο: Πρακτικά του 6ου Διεθνούς Συνεδρίου Ελληνικής Γλωσσολογίας, Ρέθυμνο, 18-21 Σεπτεμβρίου 2003.

Σακελλαρίου, Α. Παρατηρήσεις σχετικές με τη χρονικότητα των εκφωνημάτων σε παρατατικό. – Στο: Στο: Μόζερ Α. (επιµ.) Ελληνική

Γλωσσολογία’97: Πρακτικά του Γ’∆ιεθνούς Γλωσσολογικού Συνεδρίου για την Ελληνική Γλώσσα, Αθήνα, Ελληνικά Γράµµατα, 1999, 231–239.

Ψάλτου-Joycey, A. Η δήλωση του χρόνου και ο ΝΕ Παρακείμενος. – Στο: Μελέτες για την ελληνική γλώσσα. Πρακτικά της 22ης ετήσιας συνάντησης του Τομέα Γλωσσολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (= Μελέτες για την ελληνική γλώσσα 22). Θεσσαλονίκη, 2002, 366–374.