καθαρεύουσα (η)

катаревуса, книжовен новогръцки език Катаревуса (καθαρεύουσα, sc. διάλεκτος ‘чист език’, т.е. книжовен гръцки) е официалният езиков вариант в Гърция от освобождението от османско владичество до 1976 г. Представлява селекция от словоформи, лексика и синтактични модели, които заменят морфологията, лексиката и синтаксиса на разговорния език със старогръцки и средновековни форми и старогръцка, средновековна или нова, но […]