χαλαρό πολυλεκτικό σύνθετο (το)

съставно название Виж и πολυλεκτικό σύνθετο, λεξική φράση англ. loose multi­word compound Лексикални единици, състоящи се от две съществителни в един и същ падеж. Обикновено съставното название установява семантична връзка между двете имена от типа „А, което е като Б”: απόφαση-κόλαφος букв. ‘решение-шамар’, ‘шокиращо, неочаквано решение’. Второто име всъщност служи като определение на първото, затова […]